2020.10.17Steve Vai演奏會
發佈日期:2020/10/26 | 點閱次數:0

演出人員
主奏吉他:啟明&宗翰&堯鈞
鍵盤:王淨
Bass:怡蓁
爵士鼓:瑀萱
攝影:吳俐臻
 1. IMG_0255
  IMG_0255
 2. IMG_0278
  IMG_0278
 3. IMG_0350
  IMG_0350
 4. IMG_0396
  IMG_0396
 5. IMG_0444
  IMG_0444
 6. IMG_0264
  IMG_0264
 7. IMG_0306
  IMG_0306
 8. IMG_0376
  IMG_0376
 9. IMG_0451
  IMG_0451
 10. IMG_0458
  IMG_0458
 11. IMG_0531
  IMG_0531
 12. IMG_0702
  IMG_0702
 13. IMG_0711
  IMG_0711
 14. IMG_0262
  IMG_0262
 15. IMG_0290
  IMG_0290
 16. IMG_0295
  IMG_0295
 17. IMG_0304
  IMG_0304
 18. IMG_0321
  IMG_0321
 19. IMG_0340
  IMG_0340
 20. IMG_0366
  IMG_0366

 21. << < 1 2 3 4 5  ...  > >>  臺南文化創意產業園區 版權所有
委託營運單位: 南臺科技大學
70146臺南市東區北門路二段16號
06-2222681 06-2232427 06-2221254
b16tainan@gmail.com

Copyright © 2017 Tainan Cultural and Creative Park All Rights Reserved.
網站更新日期:2021/7/28
瀏覽人次:509711 最佳瀏覽:1024×768
TOP